Żywy Różaniec

Żywy Różaniec jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą
się codziennie na różańcu. Wspólnota ta odpowiada kształtowi
samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20
tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu
przy każdej tajemnicy jednego „Ojcze nasz”, 10 „Zdrowaś
Maryjo” i jednego „Chwała Ojcu”. Każda „Żywa Róża” składa
się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie jedną tajemnicę
różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do
rozważania i odmawiania raz w miesiącu przy „zmianie
tajemnic”.
Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się
nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w
jednej „Żywej Róży” były każdego dnia odmówione wszystkie
tajemnice w sumie dwudziestu.
W naszej wspólnocie parafialnej są 2 grupy Żywego Różańca:
– I Róża pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbego,
– II Róża pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej,
które co miesiąc gromadzą się na wspólnej Eucharystii i
konferencji ks. Opiekuna, wymieniając w ten sposób tajemnice
różańcowe i dzieląc się przeżyciami z ostatniego miesiąca.
Zachęcamy wszystkich, zwłaszcza młodych ludzi, aby włączyli się
w to dzieło ewangelizowania świata poprzez modlitwę różańcową.
Wspólnota prowadzi codziennie różaniec o godz. 17.30.

Święto patronalne – 7 października – Matki Bożej Różańcowej.