Chrzest Święty

W naszej parafii sakramentu chrztu udzielamy dzieciom w niedziele w czasie Mszy świętej o godzinie 11.00 lub 12.30 oraz w soboty w ciągu dnia na liturgii bez Mszy świętej.

Dziecko do sakramentu chrztu św. należy zgłosić w biurze parafialnym przynajmniej tydzień przed planowanym terminem chrztu.

Rodzice dziecka przedstawiają w biurze parafialnym następujące dokumenty:

– akt urodzenia dziecka z USC (do wglądu),

 adres i dane rodziców chrzestnych,

 zaświadczenie proboszcza chrzestnych, że mogą pełnić tę funkcję (jeśli nie są naszymi parafianami).

Katecheza dla rodziców i chrzestnych w piątek lub sobotę poprzedzającą chrzest o godz. 19.00 w sali na plebanii.

Posługa i Sakramenty

  • Pierwsza Komunia