Neokatechumenat

Droga neokatechumenalna powstała w 1964 roku w Hiszpanii. Została zainicjowana przez świeckich Kiko Arguello i Carmen Hernandez. Wspólnoty neokatechumenalne istnieją w 70 krajach. Najwięcej wspólnot jest we Włoszech – około 10 000, w Polsce około 1000.
Droga neokatechumenalna jest formą katechumenatu pochrzcielnego, dla pogłębienia wiary i umocnienia relacji z Bogiem.
Program neokatechumenatu oparty jest na trzech filarach:
– Słowo Boże,
– Liturgia,
– Wspólnota.
Członkowie neokatechumenatu uczestniczą w niedzielnej Eucharystii (najczęściej w wigilię Dnia Pańskiego), raz w tygodniu w nabożeństwie Słowa Bożego, co miesiąc w liturgii pokutnej i niedzielnej konwiwencji.
Wzorem dla wspólnot neokatechumenalnych jest Święta Rodzina z Nazaretu, która jest miejscem, gdzie Słowo Boże stało się Ciałem.

W naszej parafii istnieje jedna wspólnota, która powstała w 1988 r. Bracia i siostry aktywnie uczestniczą w życiu parafii, dając w ten sposób świadectwo żywej i głębokiej wiary. Obecnie, bracia i siostry ze wspólnoty nawiedzają rodziny naszej parafii dzieląc się doświadczeniem wiary. Prosimy o życzliwe przyjmowanie posłanych z Dobrą Nowiną, zachęcamy do wspólnego czytania Pisma świętego, wspólnotowej modlitwy i rozmowy na tematy wiary.

Bóg zapłać!