Służba liturgiczna

Ministranckie pozdrowienie Króluj nam Chryste, wyraża to, że stara się on, by Chrystus królował w jego sercu i w sercach innych ludzi – Zawsze i wszędzie

 

Zasady ministranta:
  1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
  2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
  3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swym charakterem.
  4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
  5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
  6. Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość.
  7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
  8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
  9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
  10. Ministrant modli się za ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.
W naszej parafii Służba Liturgiczna jest prowadzona przez księdza wikariusza.
Są trzy grupy:
– kandydaci,
– ministranci,
– lektorzy.