Nieustający Różaniec

Wspólnota liczy 48 członków.
Modlitwa różańcowa jest wyznaczona na każdy 23 dzień miesiąca.
W tym dniu modlitwa trwa nieprzerwanie od północy do północy.
Każdy rozważa tajemnice jednej części różańca w obranym czasie.
0.00 – 0.30 – tajemnice radosne
0.30 – 1.00 – tajemnice światła
1.00 – 1.30 – tajemnice bolesne
1.30 – 2.00 – tajemnice chwalebne
2.00 – 2.30 – tajemnice radosne
2.30 – 3.00 – tajemnice światła
3.00 – 3.30 – tajemnice bolesne
3.30 – 4.00 – tajemnice chwalebne
4.00 – 4.30 – tajemnice radosne
4.30 – 5.00 – tajemnice światła
5.00 – 5.30 – tajemnice bolesne
5.30 – 6.00 – tajemnice chwalebne
6.00 – 6.30 – tajemnice radosne
6.30 – 7.00 – tajemnice światła
7.00 – 7.30 – tajemnice bolesne
7.30 – 8.00 – tajemnice chwalebne
8.00 – 8.30 – tajemnice radosne
8.30 – 9.00 – tajemnice światła
9.00 – 9.30 – tajemnice bolesne
9.30 – 10.00 – tajemnice chwalebne
10.00 – 10.30 – tajemnice radosne
10.30 – 11.00 – tajemnice światła
11.00 – 11.30 – tajemnice bolesne
11.30 – 12.00 – tajemnice chwalebne
12.00 – 12.30 – tajemnice radosne
12.30 – 13.00 – tajemnice światła
13.00 – 13.30 – tajemnice bolesne
13.30 – 14.00 – tajemnice chwalebne
14.00 – 14.30 – tajemnice radosne
14.30 – 15.00 – tajemnice światła
15.00 – 15.30 – tajemnice bolesne
15.30 – 16.00 – tajemnice chwalebne
16.00 – 16.30 – tajemnice radosne
16.30 – 17.00 – tajemnice światła
17.00 – 17.30 – tajemnice bolesne
17.30 – 18.00 – tajemnice chwalebne
18.00 – 18.30 – tajemnice radosne
18.30 – 19.00 – tajemnice światła
19.00 – 19.30 – tajemnice bolesne
19.30 – 20.00 – tajemnice chwalebne
20.00 – 20.30 – tajemnice radosne
20.30 – 21.00 – tajemnice światła
21.00 – 21.30 – tajemnice bolesne
21.30 – 22.00 – tajemnice chwalebne
22.00 – 22.30 – tajemnice radosne
22.30 – 23.00 – tajemnice światła
23.00 – 23.30 – tajemnice bolesne
23.30 – 24.00 – tajemnice chwalebne
Tajemnice I części różańca świętego – radosne:
 1. Zwiastowanie NMP
 2. Nawiedzenie NMP
 3. Narodzenie Pana Jezusa
 4. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni
 5. Znalezienie Pana Jezusa w świątyni
Tajemnice II części różańca świętego – światła:
 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
 2. Wesele w Kanie Galilejskiej
 3. Głoszenie Królestwa Bożego
 4. Przemienienie Pańskie
 5. Ustanowienie Eucharystii
Tajemnice III części różańca świętego – bolesne:
 1. Modlitwa i konanie Pana Jezusa
 2. Biczowanie Pana Jezusa
 3. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa
 4. Dźwiganie Krzyża
 5. Ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa
Tajemnice IV części różańca świętego – chwalebne:
 1. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
 2. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
 3. Zesłanie Ducha Świętego
 4. Wniebowzięcie NMP
 5. Ukoronowanie NMP w niebie na Królową