Jerycho Różańcowe

Nazwa „Jerycho Różańcowe” nawiązuje do wydarzenia opisanego w biblijnej Księdze Jozuego. Według Pisma Świętego, wprowadzający Izraelitów do Ziemi Obiecanej po okresie niewoli egipskiej następca Mojżesza, Jozue otrzymał od Boga nakaz, by wojsko przez siedem dni okrążało przy głośnych dźwiękach trąb kamienne mury Jerycha. Siódmego dnia od huku trąb potężne mury niedostępnego miasta popękały i runęły, a Jerycho zostało zdobyte.

Jerycho to w naszej parafii nieprzerwane, całodobowe czuwanie grup osób przed Najświętszym Sakramentem przez 24 godziny.

Jerycho Różańcowe: 30 dnia każdego miesiąca

W nieustające, całodobowe czuwanie różańcowe przed Najświętszym Sakramentem są ofiarowywane – za pośrednictwem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny –  w następujących intencjach:
1. •Wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy narodów Europy i świata.
2. •O łaskę wiary dla narodów Europy i o powstrzymanie zła.
3. •Wynagrodzenia za grzechy Polaków i o Polskę według Bożej woli.
4. •O nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła świętego i Polski.
5. •O obudzenie ducha pokuty w Polakach za grzechy całego Narodu przeciw życiu.
6. •O odkrycie daru Eucharystii w życiu i misji rodziny.